آدم‌ها دو دسته‌اند: کسانی که عاشق می‌شوند و کسانی که عاشق نمی‌شوند. هر دو دسته هم خودشان را فریب می‌دهند، هم طرف مقابلشان را.

مطالب مرتبط