هر کس به زبان مادری‌اش مسلط نباشد (نتواند خوب بنویسد و خوب صحبت کند) نمی‌تواند به زبان خارجی مسلط شود.

مطالب مرتبط