زندگی به رنج‌هایی که می‌کشیم نمی‌ارزد، اما چاره‌ای جز حرکت کردن و جلو رفتن نداریم. چون برای این حرکت کردن «برنامه‌نویسی» شده‌ایم.

مطالب مرتبط