با یه بغض و یک چَمِدون
رفتن از پیشِ آدمهایِ
نازنین و مهربون (+)

مطالب مرتبط