خدای خدایان

این انیمیشن کوتاه فلسفی را حتما ببینید.
دیالوگ‌های پایانی:
من تمام خداها رو ساختم
بله! ولی خودم خدا نیستم
من انسانیت هستم
و من شما رو ساختم، چون گاهی اوقات می‌ترسیدم و تنها بودم
گاهی اوقات غمگین بودم
و گاهی اوقات شگفت‌زده و هیبت زده
هنوز جواب‌ها رو نمی‌دونستم
جواب‌هایی که شدیدا دنبالشون می‌گشتم
ولی بیشتر از همه، زمان‌هایی بود که می‌خواستم دیگران رو کنترل کنم
و بین همه چیز، ساختن خدا از همه مفیدتر بود
شاید شما لزوما شیطانی نباشید
اما انسانیت داره رشد می‌کنه
و زمانش رسیده که افکار بچه‌گانه رو کنار بگذاریم

 

مطالب مرتبط