تراژدی‌های زندگی

زندگی دو تراژدی دارد: وقتی به خواسته‌ات نرسی، وقتی به خواسته‌ات برسی.

مطالب مرتبط