مستند جنون بی‌ریایی

امروز مستند «جنون بی‌ريايی» را می‌دیدم؛ مستندی ۹۰ دقيقه‌ای از زندگی، تفکر و فلسفه آلبر کامو. روایت فیلم به زبان انگلیسی است و بخش‌هایی که به زبان فرانسه است، زیرنویس انگلیسی دارد.

آنچه که از این مستند مرا عمیقا به فکر فرو برد، رویکرد پراگماتیسمی کامو در مقابله با ابزوردیسم بود که نه در آثار او، بلکه از زبان نزدیکانش قابل فهم و هویدا بود. (او معتقد بود که اصولا تلاش برای دانستن، فهمیدن و توضیح جهان به منظور دستیابی به دانش عقلانی، کار بیهوده‌ای است.)

به زعم آلبر کامو، در زندگی تنها یک مسئله فلسفی واقعاً جدی وجود دارد و آن «خودكشی» است. او این سخن را در مقدمه‌ی کتاب «افسانه سیزیف» بیان کرده و گفته است: «تشخیص اینکه زندگی ارزش دارد یا به زحمت زیستنش نمی‌ارزد، در واقع پاسخ صحیحی است به مسائل اساسی فلسفه. باقی چیز‌ها مسائل بعدی و دست دوم را تشکیل می‌دهد.»

شاید او نیز همچون شوپنهاور می‌اندیشید كه در خودكشی، نبرد میان اراده و غریزه در نهایی‌ترین شكل خود، متجلی می‌شود.

مطالب مرتبط