فلسفه‌ی «خواستن توانستن است» چیست؟

بسیار عجیب است. وقتی با تمام وجود به یک موضوعی فکر می‌کنید، اتفاق می‌افتد. درست مثل یک رویا! رویایی حقیقی. وقتی هم با همه‌ی وجود چیزی را بخواهید، بی‌تردید آن را بدست می‌آورید. شاید آن را «قانون جذب» بنامید. شاید هم نام دیگری بر روی آن بنهید: «خواستن با همه‌ی وجود.»

وقتی خواسته‌ای را مجسم می‌کنید -تجسمی واقعی/ آنقدر واقعی که آن را در دریای بی‌پایان افکار و ذهنتان انجام شده بپندارید و با تجسم آن احساس لذت کنید- بی‌تردید این اتفاق در عالم حقیقی می‌افتد. این می‌تواند یک قانون مرئی یا نامرئی، یا یک علت علمی و فیزیکی داشته باشد.

پرسش اما این است: چه عاملی باعث می‌شود که با تمام وجود چیزی را بخواهید و به یک‌باره تک تک سلول‌های مغز شما، همچون یک ارکستر سمفونیک، با هم‌نوایی افکار و ذهنیات شما، همه چیز را برای رسیدن به آن «خواسته» محیا کنند؟

مطالب مرتبط