این اسکناس‌های بی‌همه چیز

تنها «پول» است که هزاران ایرانی را در یک تئاتر مصنوعی در پاریس گردهم می‌آورد تا سرکار خانم مریم رجوی (گرگی در پوستین میش) نمایش دموکراسی‌خواهی راه بیاندازد. پولی بادآورده از اسرائیل و عربستان که بی‌حساب و کتاب به سازمان مجاهدین تزریق می‌شود تا اقلیت طرفدار مبارزه مسلحانه، ایدئولوژی‌های جنگ‌طلبانه خود را به هر شکل ممکن، گسترش دهد.
و جای تاسف است که هزاران ایرانی (با چشم بستن بر فعالیت‌های سازمان مجاهدین و خیانت‌هایی که به ایران کرده) به عضویت در این گروه در می‌آیند. گروهی که به روی هم‌وطنان خود اسلحه می‌کشد و تا رسیدن به اهداف ایدئولوژیک خود، ابایی از آدم‌کشی ندارد.
با اینکه ما رانده‌شدگان از وطن، جوانی‌مان را به جمهوری اسلامی باختیم و بزرگترین قربانیان دهه سوم حکومت اسلامی به شمار می‌رویم، اما من شخصا حاضرم جمهوری اسلامی فعلا به حکومتش ادامه دهد تا گروه‌هایی مثل سازمان مجاهدین حاکمان این سرزمین زخم‌خورده باشند.

  • به روز رسانی (در سال ۲۰۲۰ و پنج سال پس از این نوشته): جمهوری اسلامی به قدری در سال‌های اخیر جنایت کرده (فقط در همین سال گذشته، جنایات خونین آبان‌ماه، ساقط کردن عمدی هواپیما با ۲ موشک، مدیریت ناکارآمد در بحران کرونا و…) که آدمی‌ را از مقایسه این حکومت و برتری آن نسبت به گروههای دیگر شرمنده می‌کند. پنج سال بعد از این نوشته اعتراف می‌کنم که حکومت جمهوری اسلامی به قطع یقین بدترین حکومت تاریخ ایران زمین بوده است و برای ثبت در آینده، به احتمال زیاد «بدترین» حکومت هم در تاریخ باقی خواهد ماند.

مطالب مرتبط