– تا حالا با رئیس «وستینگ هاوس» شام خوردی؟
– لحظه‌های الکی! لحظه‌های الکی!… (+)

مطالب مرتبط