میلیون‌ها پوند از برای تحصیل آقازاده‌ی روشنفکر!

اسناد ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که «آقازاده»، روشن‌فکر و غیر روشن‌فکر نمی‌شناسد! آقازاده، آقازاده است! خواه از خودی‌ها و نورچشمی‌های نظام باشی، خواه اپوزیسیونی که سودای تغییر در سر می‌پرورانی. آ‌ن‌جا که پای منافعت در میان باشد، چاره‌ای نداره‌ای که از برای حفظ آبرویت سکوت اختیار کنی تا آب‌ها از آسیاب بیافتد. (نگاه کنید به واکنش مهاجرانی) فرقی نمی‌کند که «خدا باور» باشی یا «بی‌خدا». منفعت، منفعت است عزیز دل برادر! اصلی اساسی که هزاران سال است بشریت را گرفتار خود کرده است!

مطالب مرتبط