سه نتیجه درباره تکامل مغز

پس از دو روز مطالعه و تماشای ویدیوهای متعدد فارسی و انگلیسی درباره‌ی تکامل مغز، به سه نتیجه کلی -و کاربردی- رسیدم که بد ندیدم آن‌ها را یادداشت کنم:

۱- ژنتیک و تاثیرات محیطی، دو عامل اصلی در شکل‌گیری نوع کارکرد و شیوه‌ی تکامل مغز انسان است.
۲- هر بخشی از مغز را بیشتر تمرین دهید، آن بخش به طرز شگفت‌انگیزی قابلیت تکامل دارد. به طور نمونه اگر در طول زمان، خودتان را به حفظ کردن مطالب به جای یادداشت کردن آن‌ها عادت دهید، نورون‌های عصبی بخش حافظه‌ی مغز شما خودشان را تکامل می‌دهند و خواهید دید که حافظه‌ی تان از حافظه‌ی افراد عادی قوی‌تر شده است.
۳- شناسایی ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه و تفکیک این دو از یکدیگر می‌تواند تا حد بسیاری بر کنترل رفتار بیانجامد و زندگی شما را به سبک مطلوبتان تغییر دهد.

به نظرم این سه نتیجه برای «شناخت خود» و «تغییر در جهت مطلوب» کافی‌ست. در عین حال آگاهی بر این مساله که مورد شماره ۱ به هیچ وجه دست ما نیست اما موارد شماره ۲ و ۳ تا حدی می‌تواند تحت کنترل ما باشد نیز برای تکامل مغز در جهت مطلوب کاربرد خواهد داشت.

مطالب مرتبط