قبل از اینکه از دیگران بپرسید، گوگل کنید. یاد بگیرید که از دیگران سرویس مجانی نگیرید. آدم‌ها به اندازه شما کار و زندگی و گرفتاری دارند.

مطالب مرتبط