از باگ‌های زندگی: «مطلوب ناموجود، موجود نامطلوب»
یعنی چیزی را با تمام وجود در لحظه‌ای خاص می‌خواهید اما نمی‌توانید آن چیز را در آن لحظه خاص داشته باشید. وقتی به آن می‌رسید، دیگر آن حس و حال با تمام وجود خواستن (در زمان تصور و تخیل) آن ندارید. به عبارت دیگر به «موجود نامطلوب» می‌رسید و در پی «مطلوب ناموجود» دیگری حرکت می‌کنید. و اینگونه این حلقه ادامه پیدا می‌کند…

مطالب مرتبط