کتاب‌ها و تالیفات بلند

کتاب‌های زیر، حاصل کارهایم بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ است که برای وب‌سایت درسنامه نوشتم. از آنجا که سایت درسنامه فعالیت خود را متوقف کرد، این کتاب‌ها را به منظور آموزش همگانی که هدف انتشارات درسنامه نیز همین بود، به طور رایگان در دسترس مخاطبان قرار می‌دهم. کتاب‌ها با فرمت فشرده و در قالب‌ صفحات اچ‌تی‌ام‌ال و به صورت درس به درس قابل مطالعه است.

مطالب مرتبط