آغوشتو به غیر من و شوهرت و اون یکی دوست پسرت،‌ به روی هیشکی وا نکن.

مطالب مرتبط