«خواستن توانستن است»، یکی از دروغ‌های بزرگی‌ست که چون به زیرکی در طول زمان «پروپاگاندا» شده، کسی جرات ندارد به حقیقی نبودن آن اذعان کند.

مطالب مرتبط