هر وقت تونستی بدون قرص و شراب و دارو، سرت رو بر بالشت بگذاری، کرکره‌ی مغزت رو بکشی پایین و هر گونه «فکر» رو تعطیل کنی و بخوابی، بدون که خوشبختی.

مطالب مرتبط