خستگی ناشی از «خرکاری» بسیار لذت‌بخش‌تر از خستگی ناشی از «بیکاری» است. تا می‌توانید جسمتان را درگیر کار کنید تا سگ هاری به نام «هراس از بودن» پاچه وجودتان را نگیرد.

مطالب مرتبط