آن مرد آمد، با خنده‌های مشعشع و مشکوک. آن مرد که خوب بود و حامله می‌کرد. (+)

مطالب مرتبط