خداوند جهان را آفرید. در ابتدا تنها بود و خودارضایی می‌کرد. بعدها اما موجودات زنده و انسان -این وحشی‌ترین حیوان- را خلق کرد و آن‌ها را در ویران‌سرایی که «زندگی» نام نهاد، رها کرد. وقتی عمق فاجعه و تراژدی را دید و فهمید که نمی‌تواند این جنگل را مدیریت کند، خودکشی کرد. از آن‌ زمان تاکنون، انسان‌ها در پی جایگزینی برای این خالق بی‌همتا بودند و بی‌شمار «خدا» خلق کردند و بر سر راستین بودن خدایان خود جنگیدند و یکدیگر را نابود کردند. راستی، تابحال به خودکشی خدا فکر کرده‌اید؟

مطالب مرتبط