در زندگی لحظه‌های سخت و دشوار را با پوست و گوشت و استخوان درک می‌کنی و همان لحظه آرزوی تمام شدنش (و ای بسا مثل من آروزی تمام شدن عمر خودت) را می‌کنی… اما لحظات خوب و لذت‌بخش به هیچ وجه مثل لحظات دشوار در «لحظه» هویدا نیست… خوشبختی آن لحظات را تنها با «یادآوری گذشته» تجربه می‌کنی….

مطالب مرتبط