عقل مایل به دیدارت است، این دل لاکردار اما، در تلاش است برای تنها بودن. تنهایی دردآور بی‌فایده و مازوخیستی. راستی این «میل» لعنتی از کجا در وجود ما کاشته شده است؟

مطالب مرتبط