عبارت ناجوانمردانه «این نیز بگذرد» برای تسکین لحظه‌ی تو بوجود آمده. به عبارت دیگر معنی این جمله این است: «صبور باش، این نیز بگذرد و تا آرامش ابدی‌ات {مرگ} چیزی باقی نمانده است.»

مطالب مرتبط